ZDALNA SZKOŁA +

W ramach programów,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” oraz programu „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” i organizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzeń MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu otrzymała i udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy w liczbie 23 sztuk notebooków oraz 15 sztuk komputerów typu „All-in-One”.

NA GÓRĘ