Wychowawcy klas

Wychowawcy klas 

Odział przedszkolny 0¹   - wychowawca – Florkowska Sylwia

Odział przedszkolny 0²   - wychowawca – Czapko Magdalena

Odział przedszkolny 0³   - wychowawca – Osowiecka Sylwia

 

Klasa - I a - wychowawca - Matuszewska Dorota

Klasa - I b - wychowawca - Trzcińska Marzena

Klasa - I c - wychowawca - Ulatowska Honorata

 

Klasa - II a  - wychowawca – Mróz Anna

Klasa - II b  - wychowawca – Jabłońska Agnieszka

Klasa - II c  - wychowawca – Bober Marta

Klasa - II d  - wychowawca – Rudzińska Aneta

 

Klasa - III a  - wychowawca – Rzewnicka Dorota

Klasa - III b  - wychowawca – Cołosińska Joanna

Klasa - III c  - wychowawca – Sitkowska Justyna

 

Klasa - IV a - wychowawca - Wójcik Anna

 

Klasa - V a - wychowawca – Folga Katarzyna

Klasa - V b - wychowawca – Jankowska Magdalena

Klasa - V c – wychowawca – Pragacz Michał

Klasa - V d - wychowawca – Kiliańska Katarzyna

 

Klasa - VI a - wychowawca – Kulesza Małgorzata

Klasa - VI b - wychowawca –Grabowska Agnieszka

Klasa - VI c – wychowawca – Turkowska Iwona

 

Klasa - VII a - wychowawca - Bugaj Bożena

Klasa - VII b - wychowawca - Serafin Aneta

Klasa - VII c - wychowawca - Soszńska Aldona

 

Klasa - VIII a - wychowawca - Szlachetka Monika

Klasa - VIII b - wychowawca - Grabowski Paweł

Klasa - VIII c - wychowawca – Misiuk Agnieszka

   

 

NA GÓRĘ