Wychowawcy klas

LISTA WYCHOWAWCÓW 2020/2021

0 a – Borkowska Sylwia

0 b – Czapko Magdalena

0 c – Chrostowska Sylwia

1 a -  Rzewnicka Dorota

1 b – Cołosińska Joanna

1 c -  Sitkowska Justyna

1 d - Misiuk Agnieszka

2 a – Matuszewska Dorota

2 b – Trzcińska Marzena

2 c – Ulatowska Honorata

3 a – Mróz Anna

3 b – Jabłońska Agnieszka

3 c – Bober Marta

3 d – Rudzińska Aneta

4 a - Szczepkowska Marta

4 b – Goździewska Agnieszka

4 c – Grabowski Paweł

5 a – Kluczyk Marta

6 a - Kowalska Katarzyna

6 b – Wójcik Anna

6 c – Pragacz Michał

6 d – Kiliańska Katarzyna

7 a – Kulesza Małgorzata

7 b – Grabowska Agnieszka

7 c – Turkowska Iwona

8 a – Bugaj Bożena

8 b – Serafin Aneta

8  c – Soszyńska Aldona

NA GÓRĘ