Wychowawcy klas

Wychowawcy klas 

Odział przedszkolny 0¹   - wychowawca – Trzcińska Marzena

Odział przedszkolny 0²   - wychowawca – Ulatowska Honorata

Odział przedszkolny 0³   - wychowawca – Florkowska Sylwia

 

Klasa - I a  - wychowawca – Mróz Anna

Klasa - I b  - wychowawca – Jabłońska Agnieszka

Klasa - I c  - wychowawca – Bober Marta

Klasa - I d  - wychowawca – Rudzińska Aneta

 

Klasa - II a  - wychowawca – Rzewnicka Dorota

Klasa - II b  - wychowawca – Cołosińska Joanna

Klasa - II c  - wychowawca – Sitkowska Justyna

 

Klasa - IV a - wychowawca – Folga Katarzyna

Klasa - IV b - wychowawca – Jankowska Magdalena

Klasa - IV c – wychowawca – Wasilewska Urszula

Klasa - IV d - wychowawca – Kiliańska Katarzyna

 

Klasa - V a - wychowawca – Kulesza Małgorzata

Klasa - V b - wychowawca –Grabowska Agnieszka

Klasa - V c – wychowawca – Turkowska Iwona

 

Klasa - VII a - wychowawca - Szlachetka Monika

Klasa - VII b - wychowawca - Grabowski Paweł

Klasa - VII c - wychowawca – Kowalski Krzysztof

 

Klasa - VIII a - wychowawca – Sawicka Wanda

Klasa - VIII b - wychowawca – Śliwkowska Renata

Klasa - VIII c – wychowawca – Tomaszewska-Plattner Marta

 

Klasa III a – wychowawca – Kwietniak Magdalena

 Klasa III b - wychowawca – Goździewska Agnieszka

Klasa III c - wychowawca – Bugaj Bożena

Klasa III d - wychowawca – Soszyńska Aldona

Klasa III e - wychowawca – Matuszewska Dorota

Klasa III f - wychowawca – Serafin Aneta

Klasa III g - wychowawca – Rurkowska Agnieszka

Klasa III h - wychowawca – Romańska Jolanta

Klasa III i - wychowawca – Kwiatkowska Beata

NA GÓRĘ