Projekt unijny 2017-2019

 

 

Miasto i Gmina Przasnysz we współpracy z Project Hub Sp.o.o. realizują projekt

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

–   nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz.

Ogóle informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest  w okresie 01.08.2017-28.02.2019 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt skierowany jest do:  1218 uczniów i 104 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr.2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty przyrodnicze i językowe.

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenie zajęć metodą doświadczenia i eksperymentu.

 

NA GÓRĘ