Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2022/2023 :

 

   Przewodnicząca: Julia Kalinowska

  Wiceprzewodniczący: Jerzy Osiecki

 Skarbnik: Maja Łyszkowska

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

2022/2023

Cele:

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej,

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

- informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach, 

- kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych,

-kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

- udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego,

- działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                              .

 

 

       

 

 

 

 

NA GÓRĘ