Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2021/2022:

 

  

 

Igor Heromiński -8b 

 Przewodniczący

  

Aleksandra Chachulska – 8b 

Wiceprzewodnicząca

 

Lena Guzowicz – 8a

Sekretarz 

   

Malwina Brzostek –7b 

 Skarbnik

 

Członkowie RSU:

 

Magda Bachorska 8b

Filip Leleń 8c 

Oliwier  Grabowski 8a 

Kinga Bojarska 8b 

Michał Wiktorowicz 8c 

Zuzanna Osińska  4a 

Szymon Ulatowski 4b 

Karolina Kukulska 4c 

Zuzanna Kołosiewicz 4d 

Zofia Bednarska 5a 

Łucja Skała 5b 

Nina Malec 5c 

Julia Kalinowska 6a 

Kornelia Lipka , Lidia Wdowińska 7a

Alicja Grabowska 7b 

Jerzy Osiński, Amelia Goliasz 7 c 

Julia Podniesińska, Maria Kukulska, Zuzanna Sokołowska  7d

 

 

                                                                                                                Opiekunowie:

                                                                             Magdalena Czapko

                                                                            Małgorzata Domańska

 

 

 

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

2021/2022

 

Cele:

 

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej,

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

- informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach, 

- kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych,

-kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

- udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego,

- działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                              .

 

 

       

 

 

 

 

NA GÓRĘ