Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekt unijny

Projekt unijny

 

 

 

Miasto Przasnysz we współpracy z Project Hub Sp.o.o. realizują projekt

„ Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu”

Ogóle informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest  w okresie 01.09.2019-28.02.2021 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt skierowany jest do:  1297 uczniów i 131 nauczycieli z 3  Szkół Podstawowych w Przasnyszu

Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych   i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty przyrodnicze i językowe.

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenie zajęć metodą doświadczenia i eksperymentu.

W ramach projektu  w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu realizowane będą zadania:

1. Doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych

2.Zajęcia  wyrównawcze: ŁĄCZNIE- 23 godziny/ tygodniowo

 - matematyka -  15 godzin

- zajęcia przyrodnicze- geografia- 1 godzina

                                          fizyka – 1 godzina

                                          biologia- 1 godzina

-język obcy- język angielski- 3 godziny, - język niemiecki- 2 godziny

3.Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi  potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi: ŁĄCZNIE-9 godzin tygodniowo

 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne-4godziny

- zajęcia logopedyczne- 3 godziny

- zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne- 2 godziny

4.Warsztaty dodatkowe dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne: ŁĄCZNIE- 33 godziny/ tygodniowo

-GIGANCI PROGRAMOWANIA-10 godzin

- TROPICIELE PRZYRODY- 9 godzin

- ARCHIMEDES W SIECI – 7 godzin( zajęcia matematyczne)

- JĘZYK OBCY TO DLA MNIE ŁATWIZNA  - 7godzin

5.PROJEKTY EDUKACYJNE Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH

5 PROJEKTÓW / W SEMESTRZE

ŁĄCZNIE: 15 PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZYRODNICZYCH, JĘZYKOWYCH, MATEMATYCZNYCH, INFORMATYCZNYCH

 

 

NA GÓRĘ