Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Klasy sportowe

Klasy sportowe

„Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać”.

Michael Jordan

 

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego (dodatkowe 6-godzinne ukierunkowane zajęcia) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

Oferta szkoły dla uczniów klas sportowych

 • samodzielne zajęcia na hali sportowej,
 • wyjazdy na basen (w zależności od posiadanych środków finansowych),
 • możliwość przeprowadzenia badań przez lekarza sportowego,
 • wyjazdy sportowe,
 • możliwość korzystania z hali sportowej, sali gimnastycznej i siłowni,
 • udział w turniejach i zawodach sportowych.

Obowiązki ucznia klasy sportowej

 • przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole regulaminów,
 • realizacja obowiązującej podstawy programowej poszerzonej o treści specjalistyczne danej dyscypliny,
 • przedkładanie aktualnych badań lekarskich nauczycielowi,
 • dbanie o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego.

 

Obecnie w szkole mamy jedną klasę sportową  III B

Jej wychowawczynią jest p. Agnieszka Goździewska

NA GÓRĘ