Rok 2020 pod znakiem Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W tym roku w sposób szczególny wspominamy dwie wybitne osobowości polskiego Kościoła, wybitnych Polaków i wielkich patriotów – św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obaj duchowni wywodzili się z innych części ziem polskich, a co za tym idzie innych tradycji. Mimo różnic darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a także głęboką przyjaźnią. Byli całkowicie oddani Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. Potrafili przeprowadzić polski Kościół przez ciężkie lata komunizmu.

Biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy: „ Św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński”.

NA GÓRĘ