Informacje dla Rodziców

KO M U N I K A T

 

 Informuję, że lekcje w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

od dnia 10.09.2018r.

odbywają  się najpóźniej do godz. 16:15.

 
 

 Dyrektor

 Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

/-/  Grzegorz Grabowski

 

 Przasnysz, 10.09.2018r.

Dni wolne.

KOMUNIKAT

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

2,3 styczeń 2020r.

21,22,23 kwietnia 2020r.

22 maj 2020r.

01 czerwiec 2020r.

12 czerwiec 2020r.

NA GÓRĘ