Egzamin gimnazjalny/ósmoklasisty

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY -  kwiecień 2019r.        

                                                                     

Informacja dla rodziców

I.  Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 

1.     Termin główny:

10.04.2019r. ( środa )  - część humanistyczna

- historia/wos –  godz. 9.00   ( egzamin trwa 60 minut )

- j. polski – godz. 11.00 ( egzamin trwa 90 minut )

 Dla uczniów korzystających z dostosowań czas trwania egzaminu jest wydłużony odpowiednio o 20 minut i o 45 minut .

 

11.04.2019r. ( czwartek )część matematyczno-przyrodnicza

- przedmioty przyrodnicze - godz. 9.00   ( egzamin trwa 60 minut )

- matematyka - godz. 11.00 ( egzamin trwa 90 minut )

Dla uczniów korzystających z dostosowań czas trwania egzaminu jest wydłużony odpowiednio o 20 minut i o 45 minut .

 

12.04.2019r. ( piątek )język obcy

- poziom podstawowy - godz. 9.00   ( egzamin trwa 60 minut )

- poziom rozszerzony - godz. 11.00 ( egzamin trwa 60 minut )

Dla uczniów korzystających z dostosowań czas trwania egzaminu jest wydłużony odpowiednio o 20 minut i o 30 minut .

 

 Szczegółowe informacje o egzaminie gimnazjalnym znajdują się w „INFORMACJI o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego” na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl)

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - KWIECIEŃ 2019 r

1. Termin główny :

15.04.2019r. (poniedziałek) - język polski

16.04.2019r. (wtorek) - matematyka

       17.04.2019r. (środa) - język obcy (język angielski)
 
 
 
EGZAMINY PRÓBNE 
 
EGZAMIN GIMNAZJALNY :
 
04.12.2018 r. (wtorek) - część humanistyczna 
05.12.2018 r. (środa) - cześć matematyczno-przyrodnicza
06.12.2018 r. (czwartek) - język obcy
 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY :
 
18.12.2018 r. (wtorek) - język polski
19.12.2018 r. (środa) - matematyka
20.12.2018 r. (czwartek) - język obcy (język angielski)
 

 

NA GÓRĘ