Program profilaktyczny B&N

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY

jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji na lata 2014-2020.

Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, którzy objęli program honorowym patronatem.

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest P. Hanna Bobińska

 

Cele programu:

a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku,

b) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

 

W treści programu czytamy: (…) Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym wymaga stosownej wiedzy popartej doświadczeniem oraz szacunkiem dla drugiego człowieka. Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach będzie następować wprost proporcjonalne do wzrostu liczby świadomych uczestników ruchu drogowego. Ten cel da się osiągnąć bez niebotycznych nakładów finansowych, trzeba jednak o tym odpowiednio często mówić oraz połączyć wysiłki władz samorządowych,  szkolnictwa, społeczności lokalnych, instytucji zajmujących się poprawą bezpieczeństwa na drogach i Policji.

W to zadanie wpisuje się prezentowany program „B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY” stanowiący zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym

 

Tu możesz zapoznać się z pełną treścią Programu profilaktycznego realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, pn. "B&N" czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony

Elementy odblaskowe

UWAGA

 Jeśli masz w domu zbędne elementy odblaskowe,  to podziel się nimi

ze swoimi kolegami – przynieś  je do szkoły i wrzuć do pudełka w sali 120.

NA GÓRĘ