Konsultacje i wywiadówki dla rodziców

 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

Konsultacje dla rodziców odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00- 18.00 w następujących terminach:

 

20.12.2021

 21.03.2022

 

Nauczyciele przebywają w tym czasie w swoich salach lekcyjnych i są do dyspozycji zainteresowanych rodziców.

 

 

 

 

DNI  OTWARTEJ SZKOŁY odbędą się:

 

15.11.2021

 i

 25.04.2022

 wg harmonogramu

1.    Zebrania z rodzicami: 16.00-17.00 kl. I-III

                                                 17.00- 18.00 kl.IV-VI

                                                 18.00-19.00 kl.VII-VIII

 

2. Konsultacje nauczycieli dla rodziców 17.00-19.30

 

 

 

NA GÓRĘ