Rok szkolny 2013/2014

9 klas drugich wraz z wychowawcami i opiekunami projektów wybrało tematy (tematyka w załączeniu), określiło cele i wyznaczyło zadania dla poszczególnych grup ( zgodnie z „Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych”) oraz zebrało dokumentację w trakcie realizacji projektu. Wszystkie klasy dokonały publicznej prezentacji swoich projektów ( w marcu i kwietniu 2014r.), a za pracę w ich realizacji zostali ocenieni przez opiekunów i wychowawców. Wszystkie prezentacje zostały upublicznione, a na wiele zostali zaproszeni goście z zewnątrz. Uczniowie współpracują z różnymi organami i organizacjami działającymi na terenie miasta i poza nim. Podejmują tematykę społeczną i dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Wiele zespołów klasowych realizuje tematykę związaną ze środowiskiem lokalnym, śledzi losy ludzi współtworzących historię i kulturę regionu.

Zauważa się też współpracę nauczycieli niezaangażowanych bezpośrednio w projekty z klasami je realizującymi. W tym roku szkolnym projekt pt. „Czy te oczy mogą kłamać?” realizowany przez kl. II e został zgłoszony do konkursu organizowanego przez wydawnictwo „Nowa Era”. Uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w projekcie.


 

Tematy prezentacji:

 

Klasa IIa - Problemy dojrzewania współczesnych nastolatków

 

Klasa  IIb - Sąd nad kwasami

 

Klasa  IIc  - Stosunek do zwierząt   miarą naszego człowieczeństwa

 

Klasa  IId - Benjamin Franklin i jego błyskawica

 

Klasa  IIe -  „Czy te oczy mogą kłamać?”

 

Klasa  IIf - Czesław Czaplicki (pseud. „Ryś”) – żołnierz wyklęty

 

Klasa IIg - Wybory muzyczne uczniów naszej szkoły

 

Klasa  IIh - Z tańcem przez świat

 

Klasa  IIi - W świecie filmu


NA GÓRĘ