Spring Day 2008

18 kwietnia 2008r. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich  w Przasnyszu po raz kolejny już gościło w swoich murach parlamentarzystów RP.

 

W tym roku na spotkanie z młodzieżą zaproszenie przyjęli:

1. pan Marek Czarnecki – poseł do Parlamentu Europejskiego

2. pani minister  Julia Pitera

3. pani poseł Jolanta Szymanek – Deresz

4. pan poseł Aleksander Sopliński

5. pan poseł Wojciech Jasiński

6. pan dr Piotr Drobniak – radca ministra z Departamentu Integracji Europejskiej

w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele  władz samorządowych

- p. Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego

p. Tomasz Osowski – wicestarosta Powiatu Przasnyskiego

p. Waldemar Trochimiuk  - Burmistrz Miasta Przasnysz

p. Zbigniew Sztuc –Przewodniczący Rady Miejskiej

oraz

-  pan Arkadiusz Siejka  – dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 1  w Przasnyszu

-  pan Edward Kacprzak

- przedstawiciele Rady Rodziców p. Jarosław Zawiślański i p. Bożena Wylot

p. Grzegorz Grabowski  - dyrektor  gimnazjum

p. Grażyna Kowalkowska – wicedyrektor gimnazjum

przedstawiciele lokalnych mediów

Tygodnika Ostrołęckiego

Tygodnika Ciechanowskiego

Kuriera Przasnyskiego

 

Dzień Wiosny w Europie realizuje Europejska Sieć Szkół (EUN). Projekt jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego .

Celem projektu, jest przybliżenie tematyki, możliwie wielu młodym Europejczykom, w różnorodny sposób – np. poprzez spotkania z parlamentarzystami, dzięki którym, młodzież może w praktycznym działaniu, zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Nasze gimnazjum już po raz 5 brało czynny udział w tym projekcie.

A więc mamy taką naszą małą rocznicę.

Kampania Dnia Wiosny w Europie ma różne tematy przewodnie w kolejnych latach szkolnych.

Rok 2004 (skoncentrowany był na pracy Konwentu Europejskiego), 2005 - na rozszerzeniu UE, w 2006 mówiliśmy o Konstytucji UE, a rok 2007 to - dyskusja o naszej przyszłości..

Rok 2008 ma służyć promocji dialogu międzykulturowego oraz zwiększeniu świadomości młodych ludzi na temat różnorodności kulturowej, największej wartości naszego wspólnego, europejskiego dziedzictwa.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM 2008) został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 18 grudnia 2006.

Dzień Wiosny w Europie 2008 - to projekt, który uzupełnia Rok, przenosząc dialog międzykulturowy na poziom szkół i zwiększając świadomość młodych ludzi na temat naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Europa odznacza się wielką różnorodnością kulturową, która jest źródłem wyjątkowych możliwości dla nas wszystkich. Możemy starać się wykorzystać nasze bogate dziedzictwo kulturowe oraz wiele nauczyć się poprzez kontakt z różnymi kulturami i tradycjami.

 

W ramach przygotowań  do spotkania z parlamentarzystami uczniowie wzięli udział w:

1. szkolnym konkursie dla kl. I na pracę pisemną na temat „ Polska w UE”, który przygotowała i przeprowadziła nauczycielka jęz. polskiego, pani Dorota Adamkowska

Autorzy najlepszych prac, podczas spotkania, otrzymali dyplomy z rąk pana posła

Aleksandra   Soplińskiego . Byli to:

-Konrad Kasuła – ucz. kl. I c

- Marta Puchała – ucz. kl. Ic

- Anna Jeznach  - ucz. kl.I c

- Małgorzata Liszewska – ucz.  kl.I c

- Angelika Spalitabaka –ucz.  kl. I c

- Ewelina Malanowicz – ucz. kl. I j

 

2. 45-cio osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie tematycznym  pt. „ Młody Europejczyk” – zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

W  konkursie uczestniczyło 6299 gimnazjalistów z całej Polski.

Wśród laureatów tego konkursu znalazło się troje uczniów naszego gimnazjum ;

3 miejsce zajął  – Rafał Wierzbicki z kl. III c

8 miejsce zajęła -  Martyna Wróblewska z  kl. III c

10 miejsce zajęła – Magdalena Modzelewska  z kl. III c

Pięciu uczniów dostało wyróżnienia. Są to : Bartosz Olkowski III j, Piotr Czaplicki II e, Szymon Gałązka II d, Kinga Rzeplińska III f, Milena Stryjewska III f.

Wszyscy dostali „ Dyplom Świadomego Europejczyka”.

Opiekunami  tego konkursu byli nauczyciele ; p. Hanna Bobińska,

pani Urszula Wasilewska i pan Maciej Niski.

 

Tradycją naszej szkoły jest , aby z okazji takich spotkań, na pamiątkę, przed szkołą  zasadzić drzewo.

W tym roku nosi nazwę   „ zjednoczeni w różnorodności”.

Na zakończenie uczniów czekała niespodzianka. W ramach uznania za wieloletnią organizację takich spotkań i bardzo dużą aktywność młodzieży, Marek Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego zaprosił 10 uczniów najbardziej zainteresowanych tematyką UE na dwudniową wycieczkę samolotową do Brukseli we wrześniu br.

Nauczyciele zaangażowani w organizację spotkania

- Grzegorz Grabowski – dyrektor gimnazjum

- Hanna Bobińska – koordynator projektu

oraz pp. nauczyciele

- Beata Płachta, Maciej Niski, Paweł Grabowski, Dorota Adamkowska,  Beata Brzęcka, Jolanta Czaplicka, Anna Bakuła, Piotr Jeronim.

NA GÓRĘ