Spring Day 2006

Dzień Wiosny w Europie jest  projektem, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą w praktycznym działaniu ,zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a szkoły, otrzymują bogate źródło wiadomości do programów zajęć szkolnych.

Projekt Dzień Wiosny w Europie,(Spring Day in Europe) poświęcony jest dialogowi między uczniami, nauczycielami oraz osobistościami lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi na temat wspólnej Europy i jej wizji na przyszłość.

Jest to program pedagogiczny dla szkół, który stanowi niepowtarzalną okazję  dla młodych Europejczyków, by stali się aktywni, oraz, w miarę możliwości, wpływali na procesy polityczne zachodzące w Europie.

Celem projektu jest przybliżenie tematyki możliwie wielu młodym Europejczykom, w różnorodny sposób – poprzez starannie dobrany zestaw projektów i zajęć, dotyczących różnych tematów związanych z UE.

Projekt ten pozwala nauczycielom i uczniom na zdobywanie wiedzy o Europie i wyrażanie własnych opinii  oraz uczy młodych ludzi przestrzegania zasad demokracji.

Projekt odniósł olbrzymi sukces w 2003 roku (skoncentrowany był wówczas na pracy Konwentu Europejskiego) , w 2004 roku (skoncentrowany na rozszerzeniu UE), w 2005 mówiliśmy o Konstytucji UE a rok 2006 to -dyskusja o naszej przyszłości.

Dzień Wiosny w Europie jest również projektem, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą w praktycznym działaniu ,zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a szkoły, otrzymują bogate źródło wiadomości do programów zajęć szkolnych.

Dzień Wiosny w Europie to:

organizacja europejskiego dnia debaty w formie spotkań, zajęć dydaktycznych dotyczących funkcjonowania unijnych instytucji oraz wartości europejskich,

wymiana wiedzy między uczniami a lokalnymi, regionalnymi i narodowymi osobistościami

a także możliwość wypowiedzi, wymiany doświadczeń, opinii na międzynarodowym forum dla młodych ludzi jako

OBYWATELI    EUROPY    JUTRA.

SPRING DAY IN EUROPE realizuje Europejska Sieć Szkół (EUN). Jest to zrzeszenie złożone z ministerstw edukacji z ponad 25 krajów. Projekt jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji europejskich.

Wśród 5050 zarejestrowanych do udziału w projekcie szkół, liczba szkół z Polski przekroczyła liczbę 960.

W ramach projektu w szkołach całej Europy odbyły się festyny europejskie, spotkania, debaty, konkursy i wystawy.

Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu już po raz trzeci brało udział w europejskim Spring Day.

W tym roku podjęliśmy działania, które można podzielić na 3 etapy:

W I etapie przystąpiliśmy do dwóch konkursów

plastycznego pt. „ Razem w świecie” – w którym reprezentowała nas uczennica     kl. II i  Barbara Ujma

i konkursu multimedialnego , na stronę internetową wybranego państwa europejskiego pt. „ Podróż po Europie.”- nasza młodzież zaprezentowała Maltę i Anglię

Prace przygotowali uczniowie kl. IIg Martyna Kwiatkowska, Katarzyna Kordek i Magdalena Goździewska oraz Kamil Andrzejewski, Mateusz Kacprzak, Ariel Lubański, Marcin Płachta

Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi po 10 kwietnia .

przeprowadziliśmy również  szkolny konkurs o UE pt.

„ Najlepsi z najlepszych” w którym

I miejsce zajęła Magdalena Szwec z kl. III b

II miejsce – Kamil Wiśniewski kl. III g

III miejsce – Sylwia Ślaska kl. II f

biblioteka szkolna wyeksponowała kącik z literaturą unijną

na lekcjach wos młodzież odbyła dyskusję na temat  najważniejszych wartości - solidarności, godności ludzkiej i praw człowieka.

Owocem tych dyskusji są materiały przedstawiające stanowisko młodych ludzi zebrane w formie  biuletynu na wspomniany temat, które poszerzą zbiory biblioteki szkolnej,

od trzech lat tworzymy szkolną bibliotekę multimedialną – wszystkie prace multimedialne tworzone z okazji Spring Day powiększają jej zbiory

II etapem, była „ Debata o naszej przyszłości”, podczas której  dyskutowaliśmy z zaproszonymi gośćmi o solidarności narodów, godności ludzkiej i prawach człowieka – mieszkańca UE

W spotkaniu udział wzięli:

parlamentarzyści RP

pan wicemarszałek sejmu Jarosław Kalinowski

pan senator Przemysław Berent

pani poseł Jolanta Szymanek -Deresz

pan poseł Aleksander  Sopliński

pan poseł Krzysztof Filipek

oraz

pan Jacek Pużuk- Przewodniczący Mazowieckiej Rady SLD

przasnyskie władze samorządowe:

p. Zenon Szczepankowski- Starosta Powiatu Przasnyskiego

p. Edward Kacprzak – Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego

p. Zenon Lendzion  - Burmistrz Miasta Przasnysza

p. Zenon Wojda  - Przewodniczący Rady Miejskiej

młodzież , dyrekcja i nauczyciele Publicznego Gimnazjum oraz lokalne media

Młodzież zadawała wiele pytań dotyczących przestrzegania praw człowieka, , solidaryzowania się z krajami gdzie te prawa są łamane np Białoruś, poszanowania godności ludzkiej , stosunku do kary śmierci, ochronę życia nienarodzonego, ogólnej dostępności do bezpłatnego lecznictwa ,wymieniano opinie nt. wysłania naszych wojsk do Iraku. Padło również pytanie o przyszłość młodego pokolenia, dlaczego tak mało mówi się i robi w zakresie bezrobocia- jak mają planować swoją przyszłość młodzi ludzie, którzy już na starcie mają wizję bezrobocia.

Dyskusja była interesująca i merytoryczna. Przebiegała w miłej, sympatycznej atmosferze.

Tradycją naszej szkoły jest , aby z okazji takich spotkań, na pamiątkę,   przed szkołą  zasadzić drzewo.

W tym roku jest to „drzewko solidarności narodów”, które przez długie lata,  rosnąc na dziedzińcu naszego gimnazjum będzie trwałym śladem i wiecznym świadkiem tego wydarzenia.

Na zakończenie goście obejrzeli przygotowaną przez młodzież część artystyczną.

III –cim etapem , kończącym projekt były zabawy wiosenne we wtorek 21 marca organizowane przez samorząd szkolny, mające na celu przybliżenie zwyczajów i obrzędów I dnia wiosny , połączone z prezentacją wiedzy na temat noblistów polskich- przyszłego patrona naszej szkoły.

Dzięki uczestnictwu w tym programie, nasze gimnazjum będzie miało okazję zaistnieć nie tylko w kraju ale również na arenie międzynarodowej. Po zakończeniu projektu , przesłaliśmy raport z przebiegu uroczystości do centralnego biura organizacyjnego w Brukseli. Od 20 marca została udostępniona strona internetowa, na której każda szkoła po wysłaniu raportu, zostanie pokazana wraz ze zdjęciami z przebiegu uroczystości przez 15 minut całej Europie.

Będzie to już drugie europejskie 15 minut naszego gimnazjum.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i nauczycieli naszej szkoły, którzy już po raz trzeci aktywnie uczestniczą w organizacji Europejskiego Dnia Wiosny.

Są to : pan Grzegorz Grabowski - dyrektor szkoły, pp Urszula Wasilewska, Maciej Niski, Bernadeta Kruszewska, Aneta Dobrzyńska, Beata Brzęcka, Anna Bakuła, Piotr Kozłowski, Piotr Jeronim , którym za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu serdecznie dziękuję.

Mamy zamiar kontynuować te nasze wiosenne spotkania co roku, ponieważ dzięki nim nasza młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu UE i o naszej przyszłości „na żywo” dyskutując z tymi , którzy mają bezpośredni wpływ na jej kształtowanie.

Jest to także promocja naszego miasta i naszego powiatu.

Goście, których zapraszamy, często bywają  tu  po raz pierwszy. Ci, którzy już kiedyś odwiedzili nasze miasto – z ochotą do nas powracają.

Hanna Bobińska

koordynator projektu

Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu

NA GÓRĘ