Spring Day 2005

Projekt Dzień Wiosny w Europie,(Spring Day in Europe) poświęcony jest dialogowi między uczniami, nauczycielami oraz osobistościami lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi na temat wspólnej Europy i jej wizji na przyszłość. Ważne miejsce w dyskusji w tym roku zajmuje KONSTYTUCJA EUROPEJSKA.

Dzień Wiosny w Europie jest również projektem, dzięki któremu ,dzieci i młodzież mogą w praktycznym działaniu ,zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a szkoły, otrzymują bogate źródło wiadomości do programów zajęć szkolnych.

Dzień Wiosny w Europie to:

-   organizacja europejskiego dnia debaty w formie spotkań, zajęć dydaktycznych dotyczących funkcjonowania unijnych instytucji oraz wartości europejskich,

-   wymiana wiedzy między uczniami a lokalnymi, regionalnymi i narodowymi osobistościami

-   a także możliwość wypowiedzi, wymiany doświadczeń, opinii na międzynarodowym forum dla młodych ludzi jako

OBYWATELI    EUROPY      JUTRA.

 

 

 

Wśród 5000 zarejestrowanych do udziału w projekcie szkół, liczba szkół z Polski przekroczyła już liczbę 1200(.tysiąca dwustu).Wśród nich znajduje się również Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu

 

Nasza szkoła już po raz drugi bierze udział w europejskim Spring Day.

W tym roku podjęliśmy następujące działania, które można podzielić na 3 etapy:

1. W I etapie przystąpiliśmy do dwóch międzynarodowych konkursów

  • plastycznego pt. „ Co jest najsłodsze” na podstawie baśni przedstawionej uczestnikom w języku angielskim,
  • i konkursu fotograficznego pt. „ Narodzenie...”

wszystkie prace zostaną wysłane drogą internetową do biura organizacyjnego w Słowenii do 30 marca. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi po 15 kwietnia .

  • przeprowadziliśmy szkolny konkurs o UE pt. „ Najlepsi z najlepszych”
  • biblioteka szkolna wyeksponowała kącik z literaturą unijną
  • młodzież przygotowuje dokumentację nt. tolerancji jako jednej z 8 wartości konstytucyjnych.  Uczniowie z innych krajów uczęszczający do naszej szkoły przeprowadzają wywiady z rodzicami i innymi członkami naszej społeczności, aby dowiedzieć się ,jak się czują w społeczeństwie, które ich gości. Dokumentacja ta będzie wykorzystana do dyskusji nt. ” czym jest tolerancja, jaka jest granica tolerancji itp. przeprowadzonych na godz. wychowawczych.

-

2. II etapem jest nasze dzisiejsze spotkanie, podczas którego porozmawiamy o Konstytucji UE oraz korzyściach płynących z uczestnictwa Polski w UE

3. III –cim etapem , kończącym projekt będą zabawy wiosenne w poniedziałek 21 marca organizowane przez samorząd szkolny.

 

Dzięki uczestnictwu w tym programie, nasza szkoła ,będzie miała okazję zaistnieć nie tylko w kraju ale również na arenie międzynarodowej. Po zakończeniu projektu , prześlemy raport, z przebiegu uroczystości do centralnego biura organizacyjnego w Brukseli. Od 17 marca do 17 kwietnia zostaje udostępniona strona internetowa, na której każda szkoła po wysłaniu raportu, zostanie pokazana wraz ze zdjęciami przez 15 minut całej Europie.

 

Będzie to pierwsze europejskie 15 minut naszego gimnazjum.

 

 

W dniu 16 marca 2005 r. o godz. 12.00, w ramach projektu, w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu  odbyło się spotkanie młodzieży z parlamentarzystami RP i władzami samorządowymi.

W spotkaniu uczestniczyli:

-  Zbigniew Siemiątkowski – Poseł RP

-  Zbigniew Deptuła – Poseł RP

-  Zbigniew Dziewulski – Poseł RP

-  Arkadiusz Czartoryski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

-  Krzysztof Makowiecki -asystent Wicemarsz.Czartoryskiego

-  Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego

-  Edward Kacprzak – Wicestarosta Pow. Przasnyskiego

-  Zenon Lendzion – Burmistrz Miasta Przasnysz

-  Zenon Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej

-  Włodzimierz Puchała – przedstawiciel Rady Rodziców

-  Grzegorz Grabowski – Dyrektor Gimnazjum

oraz uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację projektu.

Spotkanie poprowadziła p. mgr Hanna Bobińska, koordynator projektu

 

Na pamiątkę  spotkania zasadzono „ drzewko konstytucyjne”, które przez długie lata , rosnąc na dziedzińcu naszego gimnazjum .będzie trwałym śladem i wiecznym świadkiem dzisiejszego wydarzenia.

Ponieważ aura na dworze okazała się przekorna i nie sprzyja sadzeniu drzew do gruntu, dlatego też, uroczyście, ale symbolicznie, zasadzono nasze drzewko do doniczki, w której będzie bezpiecznie czekało na przyjście prawdziwej , ciepłej, słonecznej wiosny. Jak tylko puści mróz zostanie przesadzone przez samorząd szkolny w wyznaczone miejsce przed budynkiem szkoły.Koordynator projektu

Hanna Bobińska

NA GÓRĘ