Wieczór Filmowy w SP3

Dziękujemy zainteresowanym za przybycie 
NA GÓRĘ