Świetlica szkolna zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL

Świetlica szkolna zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.naszaflaga.pl

 

Zgłoszenia prac do 12 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy wszystkich Uczniów do wzięcia udziału !!!!

NA GÓRĘ