Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki.

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki i wręczenia sztandaru odbyła się w piątek, 15 października 2021r.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu. Po mszy goście wraz z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Przasnysza przeszli do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr3. Tam rozpoczęła się część oficjalna. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru szkoły były nawiązaniem do tradycji ,,Trójki’’

 

Tadeusz Kościuszko był patronem szkoły od 1976 roku Potem po reformie edukacji w 1999 roku szkołę przekształcono w Zespół Szkół, a następnie w Publiczne Gimnazjum. Wówczas wybrano dla szkoły nowego patrona, którym zostali Nobliści Polscy. Po kolejnej reformie i likwidacji gimnazjum, w budynku znów mieści się ośmioklasowa Szkoła Podstawowa.

 

 

Po nadaniu imienia i wręczeniu sztandaru dyrektor podziękował wszystkim wspierającym działania szkoły wręczając pamiątkowe tabliczki ,,Przyjaciel szkoły’’.

 

Wśród gości, którzy wzięli udział w uroczystości znaleźli się m.in.: wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty, posłowie: Anna Cicholska i Arkadiusz Iwaniak, senator Jan Maria Jackowski, mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof Wiśniewski, kierownik delegatury ostrołęckiej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marcin Grabowski, kierownik ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers, przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Zofia Grzebisz-Nowicka. Nie zabrakło włodarzy miasta i powiatu przasnyskiego, radnych, księży, dyrektorów przasnyskich instytucji i placówek, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli zarówno obecnych, jak i emerytowanych oraz uczniów i przyjaciół szkoły.

 

W dniu 18 października część artystyczną obejrzeli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy miasta. Jesteśmy dumni z przywrócenia szkole imienia Tadeusza Kościuszki, który dla naszych uczniów jest symbolem Wielkiego Polaka.
 

 

 

 

NA GÓRĘ