Pomoce z projektu dojechały.

Bardzo się cieszymy Śmiech. Już są, dojechały pierwsze pomoce zakupione z projektu unijnego. Czekają na Was i Wasz powrót do szkoły.

NA GÓRĘ