Świetliczaki znają swoje prawa i obowiązki.

Podczas zajęć w świetlicy Dzieciaki rozmawiały z wychowawczyniami o swoich prawach, ale również i o obowiązkach. 

Dzieciaki chętnie uczestniczyły w zajęciach i bardzo uważnie słuchały. Dzięki temu udało się wykonać wspólnie wspaniały plakat, na którym znalazły się wymienuone prawa i obowiązki.

NA GÓRĘ